Asiakas

  • Soil Scout

Palvelut

  • IoT & pilvipalvelut
  • UI/UX

Langaton maaperän ­analy­sointi­järjestelmä

Soil Scout on helsinkiläinen IoT-yritys, joka tarjoaa langattoman, pilvipalveluun perustuvan tavan analysoida maaperän muutoksia reaaliajassa. Nextfour on tehnyt tiivistä yhteistyötä Soil Scoutin kanssa analysointijärjestelmän kehittämiseksi. Soil Scout on kehittänyt tuotteen teknologian ja järjestelmän takana olevan tieteellisen pohjan, kun taas Nextfourin vastuulla on ollut koota backend-palvelimen viitekehystä ja käyttäjäkokemusta, jotta analysoitu data siirtyisi mahdollisimman sulavasti loppukäyttäjälle.

Soil Scoutin maaperän sensoridata, johon kuuluu tärkeitä arvoja kuten kosteus, lämpötila ja suolaisuus, siirtyvät langattomasti maanalaisten sensorien kautta maan päällä oleville vastaanottimille. Nämä taas vuorostaan lähettävät dataa pilvipalvelussa toimivaan analysointijärjestelmään. Näin Soil Scoutin käyttäjä voi nähdä useita eri analyyseja kerätystä datasta verkkosovelluksen kautta. Käyttäjä voi myös vertailla mittaustuloksia eri kasvukausien välillä, asettaa sähköposti-ilmoituksen ongelmien varalta, ja jopa pysyä kartalla maaperän tilasta reaaliajassa.

Analysointijärjestelmän avulla käyttäjän on helpompi tehdä päätöksiä esimerkiksi maaperän kastelun ja muun hoidon osalta. Soil Scoutin sensoreita ei käytetä pelkästään maataloudessa, vaan niitä voi löytää myös useilta eri golfkentiltä ja urheilun kisapaikoilta. Asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi Yara International, Wembley Arena, ja Philadelphia Phillies -pesäpallojoukkue.