fbpx Skip to main content

Monilla aloilla standardien noudattaminen on itsestäänselvyys. Se voi myös olla elintärkeää asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Standardit, eli suositukset siitä miten joku asia tulisi tehdä, hyödyttävät sekä yrityksiä, että koko yhteiskuntaa. Standardoiduilla aloilla hyväksytyt käsitteet ja määritelmät nopeuttavat työtä, ja vähentävät siinä esiintyviä virheitä. Standardien ansiosta myös Nextfourin tuottamat palvelut, tuotteet ja menetelmät sopivat siihen käyttöön, johon ne on tarkoitettu.

Mistä tunnistaa viralliset standardit

Standardit ovat asiakirjoja, jotka vaihtelevat pituudeltaan ja sisällöltään. Ne sisältävät aina tiettyyn aiheeseen tai alaan liittyviä suosituksia, ohjeita tai vaatimuksia. Suomessa standardoiduilla aloilla käytetyt standardit voivat olla kansallisia, eurooppalaisia tai kansainvälisiä. Standardin tunnuksesta selviää, missä kyseinen standardi on vahvistettu.

  • SFS-merkintä tarkoittaa sitä, että standardi on vahvistettu Suomessa.
  • EN-merkintä on eurooppalaiseksi vahvistettu standardi.
  • ISO-merkintä tarkoittaa, että standardi on kansainvälinen.

Standardi voi olla voimassa kaikilla näillä alueilla, tai vain osassa.

Standardisoinnin tärkeys tuotekehityksessä

Standardien käyttäminen on periaatteessa vapaaehtoista, ellei jokin taho sitä vaadi. On kuitenkin olemassa myös sellaisia standardeja, jotka ovat niin tärkeitä tietyn alan sisällä, että viranomaiset suosittelevat, tai jopa vaativat niiden käyttöä. Myös yritykset voivat edellyttää joidenkin standardien käyttöä esimerkiksi alihankkijoilta.

Standardien tärkeys tulee usein ilmi vasta silloin, kun jokin asia ei toimi. Standardien käyttö takaa niin tuotteiden ja palvelujen turvallisuuden, yhteensopivuuden, sekä luotettavuuden. Tämän takia standardit ovat erittäin hyödyllisiä yrityksille, varsinkin tuotekehityksessä. Standardeja käyttämällä tuotekehityksessä voidaan varmistaa, että uusi tuote on alan säädösten ja vaatimusten mukainen.

Standardisointi eri aloilla – Nextfourin erikoisuus

Standardeja käytetään esimerkiksi seuraavilla aloilla:

  • Sosiaali- ja terveydenhuoltoala. Alan standardit liittyvät esimerkiksi lääketieteeseen, lääkinnällisiin laitteisiin, sairaalalaitteisiin, ja tietosuojaan.
  • Sähkö ja elektroniikka. Standardeilla varmistetaan erityisesti sähkölaitteiden turvallisuus ja toimivuus.
  • Tieto- ja viestintätekniikka. Standardit liittyvät erityisesti tuotteiden ja palveluiden yhteensopivuuteen, sekä niiden globaaliin käyttöön.
  • Ympäristö ja kestävä kehitys. Alan standardit liittyvät esimerkiksi ympäristön- ja terveydensuojeluun.

Nextfour on erikoistunut tuotekehitykseen erityisesti standardoiduilla aloilla. Tämän vuoksi standardien käyttö ja noudatus on meille tuttua, ja tärkeää. Tuotekehityksessämme nouseekin asiakkaan vision lisäksi esiin tuotteiden turvallisuus, sekä luotettavuus.

Standardien käyttö on ollut tärkeää esimerkiksi seuraavissa asiakasprojekteissamme:


Apua standardoidun alan tuotekehitykseen?

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää siitä, miten voimme auttaa sinun yritystäsi tuotekehityksen saralla. Saat kauttamme tuotekehityksen aina ideasta lopulliseen tuotteeseen asti, yhden pysähdyksen taktiikalla.

info@nextfour.com